Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник“, …