Подписани договори с АПИ

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

През м.Ноември МИКОНИ подписа с Агенция „Пътна инфраструктура“ два Договора за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери за вертикална сигнализация на републиканските пътища. Договорите …

Ново гъвкаво производствено оборудване

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

От началото на Септември, МИКОНИ пусна в действие ново модерно производствено оборудване – Автоматична машина за огъване на метални панели Salvagnini P2lean Panel Bender. P2lean е интелигентен инструмент за производство …

3M наука, приложена към живота

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

По покана на 3М, от 9 до 11 септември, представители на МИКОНИ посетиха научноизследователския център на 3М в Нойс, Германия и участваха в обучителен демо семинар, където бяха представени най-новите …

Успешно изпълнен Проект „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

През мес. Декември успешно приключи изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.008-1224 „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОП „Развитие …

Среща с колеги от сръбската фирма SIGNAL

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

На 6 и 7 ноември наши гости бяха представители на сръбската фирма SIGNAL – лидер в производството на пътна сигнализация в Сърбия. Представихме на гостите нашата производствена база с високотехнологично …

Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.008-1224 „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“, е публикувана Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на …