Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

На 01 ноември 2021г. между МИКОНИ ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4357 за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над …

Нова автоматична линия за прахово боядисване

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

От началото на настоящата година, в производствената база на МИКОНИ вече функционира нова автоматична линия за прахово боядисване. Пускът на новата линия за прахово боядисване е етап от цялостното модернизиране …

Проект по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция -България 2014-2020

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

От 1-ви януари 2021г. МИКОНИ ООД започва изпълнението на проект IN1GB – 0038994 Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж“, финансиран в рамките на V-та покана по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ …

Проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

На 15 декември 2020г. МИКОНИ ООД получи от ИАНМСП ваучер с номинална стойност 5000 лв. за изпълнението на проект BG16RFOP002-2.083-0496 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни …

Нов дигитален принтер EFI™ H1625-RS

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

Микони ООД пусна в действие ново поколение производствен дигитален принтер за директен печат върху светлоотражателни фолиа и твърди плоскости. Това е първият в България инсталиран широкоформатен UV принтер EFI ™ …