Среща с колеги от сръбската фирма SIGNAL

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

На 6 и 7 ноември наши гости бяха представители на сръбската фирма SIGNAL – лидер в производството на пътна сигнализация в Сърбия.

Представихме на гостите нашата производствена база с високотехнологично оборудване и модерна екипировка. Гостите проявиха голям интерес към въведените от МИКОНИ иновации и реализираните  проекти по различни оперативни програми.

Накратко запознахме гостите с резултатите и ползите от изпълнените от МИКОНИ проекти:

  • Проект BG161PO003-2.1.13-0042 „Технологична модернизация в Микони ООД” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, с финансовата подкрепа на ЕФРР.
  • Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво развитие и конкурентоспособност“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с финансовата подкрепа на ЕФРР.
  • Проект BG05M9OP001–1.008-1224 „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от ЕСФ.

На проведената работна среща с нашите колеги и гости обменихме ценен опит и обсъдихме възможности за реализация на бъдещи съвместни проекти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *