Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

МИКОНИ ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 „Технологична модернизация в „Микони“ ООД“ по Операция BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *