Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник“, по проект „Технологична модернизация в Микони ООД”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и съгласно Решение № 18 от 10.10.2012г. за определяне на изпълнител, е сключен Договор между:
„МИКОНИ“ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 и определения за изпълнител кандидат „САЛВАНИНИ ИТАЛИЯ“ АД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *