Участие в международно изложение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

От 17 до 20 ноември 2015 г. „МИКОНИ“ ООД ще вземе участие в най-голямото международно специализирано изложение за индустриални поддоставчици MIDEST 2015, което ще се проведе в Париж, Франция.

На изложението фирмата ще представи своята дейност в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина и производство на стандартни и нестандартни детайли и машинни елементи, приложими в машиностроенето, дървообработването и архитектурата.

Участието е финансирано със средства от Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013″, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *