Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0042-0001 открива процедура, съгласно ПМС 55 от 2007 г., за определяне на изпълнител – открит избор с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник“, по проект „Технологична модернизация в Микони ООД“, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *