Проект „Публичност и визулизация“

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

През месец Март 2014 г. успешно приключиха всички дейности по „Публичност и визуализация“ за обектите от Първи етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. 

С различни дейности и мероприятия бяха отразени стартирането на ремонтните работи, текущото изпълнение, както и успешното завършване на възстановителните дейности и приемането на готовите пътни отсечки. С изпълнението на дейностите и мероприятията по „Публичност и визуализация“, във връзка с пътно-ремонтните работи на обектите от първи етап на ОПРР 2007-2013г., са постигнати следните резултати:
– популяризиране на факта, че ремонтните дейности на съответната пътна отсечка са извършени благодарение на финансирането от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие;
– пряко визуално въздействие на аудиторията чрез присъствие на логата на ЕФРР и ОПРР, както и чрез послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретния проект;
– привличане на общественото и медийното внимание върху старта и успешния край на рехабилитационните работи по важни за региона пътни участъци;
– по-голяма публичност и информираност относно извършваните пътно-ремонтно възстановителните дейности, както и за очакваните и постигнатите резултати.

Дейността е по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/2.1-01/2007/001 по ОПРР. Възложител на Договора за осъществяване на дейност “Публичност и визуализация” за обектите от първи етап на ОПРР 2007-2013г. е Агенция “Пътна инфраструктура”.
Изпълнител на Договора е Гражданско дружество „Информирани за европейските пътища”, в което участват „Микони“ ООД и „Стандарт Нюз“ ЕАД.

„Микони“ ООД самостоятелно е изпълнило и друг подобен Договор за осъществяване на дейност “Публичност и визуализация” за ЛОТ 31, включен в списъка с проекти в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *