Проект „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

На 19.05.2016г. МИКОНИ ООД подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.
Финансирането е по линия на ЕСФ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.008-1224 „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“.

Основната цел на проекта е подобряване на условията на труд в Микони ООД чрез:
– осигуряването на добри и безопасни условия на труд;
– въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси;
– насърчаване на географската мобилност на работната сила;
– осигуряване на социални придобивки.

Проектът е на стойност 171 640,85 лв., от които 145 894,72 лв. европейско и 25 746,13 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%.

Проект BG05M9OP001-1.008-1224 „Подобряване на работната среда в МИКОНИ ООД“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *