Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за БФП и във връзка с изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво …

SOS Фирма Приятел

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

През 2016 г. „Микони“ ООД се присъедини към Програмата „SOS Фирма Приятел“. Програмата помага на деца, лишени от родителска грижа или в риск от изоставяне. Дарените средства по тази програма …

Договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

МИКОНИ ООД е сред одобрените кандидати за финансиране по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. С проекта се предвиждат инвестиции в …

Участие в международно изложение

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

От 17 до 20 ноември 2015 г. „МИКОНИ“ ООД ще вземе участие в най-голямото международно специализирано изложение за индустриални поддоставчици MIDEST 2015, което ще се проведе в Париж, Франция. На изложението фирмата …

20 години „Микони“ Рекламно-информационна кампания

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

За популяризиране на събитието са поставени големи рекламно-информационни постери на фирмените сгради. Реклама е публикувана в няколко местни информационни портала, както и в специализирани браншови сайтове.