Посещение на изложение HANNOVER MESSE 2016

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

Представители на фирма Микони посетиха специализираното изложение HANNOVER MESSE 2016, което се проведе в периода 25 – 29.04.2016 г. в гр. Хановер, Германия. Това е най-голямото международно изложение в света …

Конференция за пътна безопасност

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

На 21 и 22 април в гр. Хисар, се проведе конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“, където „Микони“ взе участие и представи своя видео-презентация. Събитието беше организирано от „Българска браншова …

Ден на отворените врати в МИКОНИ

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

На 19 април 2016 г. в „Микони“ ООД се проведе „Ден на отворените врати“. Експертите на Областен информационен център – Смолян, заедно с журналисти, ученици от Професионалната гимназия по техника …

Посещение на „Intertraffic – Amsterdam 2016”

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

Представители на фирма Микони посетиха Intertraffic Amsterdam 2016, което е най-голямото в света специализирано изложение за инфраструктура, пътна безопасност, управление на трафика, паркиране и интелигентна мобилност. На изложението бяха представени най-новите …

Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

„МИКОНИ“ ООД като бенефициент по Договор за БФП и във връзка с изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.001-0627 „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на МИКОНИ ООД – предпоставка за устойчиво …

SOS Фирма Приятел

Vasil Shamaranov Uncategorized 0 Comments

През 2016 г. „Микони“ ООД се присъедини към Програмата „SOS Фирма Приятел“. Програмата помага на деца, лишени от родителска грижа или в риск от изоставяне. Дарените средства по тази програма …