Нова автоматична линия за прахово боядисване

Vasil Shamaranov Uncategorized

От началото на настоящата година, в производствената база на МИКОНИ вече функционира нова автоматична линия за прахово боядисване. Пускът на новата линия за прахово боядисване е етап от цялостното модернизиране и обновление на технологичното оборудване.
Линията за прахово боядисване включва:
1/ Агрегат за предварителна подготовка с две активни зони –  активна зона за обезмасляване и фосфатиране и активна зона за изплакване
2/ Сушилен агрегат
3/ Кабина за прахово нанасяне – за автоматично и ръчно боядисване
4/ Пещ за полимеризация

С новата линия за прахово боядисване многократно се увеличи производствения капацитет и ефективността в процеса на боядисване, както и  качеството на крайния продукт. С пуска на новото оборудване, компанията разкри и шест нови работни места.