Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Vasil Shamaranov Uncategorized

На 01 ноември 2021г. между МИКОНИ ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4357 за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваният резултат от подкрепата по процедурата е осигуряване на допълнителен ресурс за оборотни средства на компанията за преодоляване на негативния ефект и икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско финансиране и 7 500 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ е 100%. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.

 Проект BG16RFOP002-2.089-4357 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.