Проект „Публичност и визулизация“

Vasil Shamaranov Uncategorized

През месец Март 2014 г. успешно приключиха всички дейности по „Публичност и визуализация“ за обектите от Първи етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.  С различни дейности и мероприятия бяха отразени …