20 години „Микони“ Рекламно-информационна кампания

Vasil Shamaranov Uncategorized

За популяризиране на събитието са поставени големи рекламно-информационни постери на фирмените сгради. Реклама е публикувана в няколко местни информационни портала, както и в специализирани браншови сайтове.