Участие в международно изложение

Vasil Shamaranov Uncategorized

От 17 до 20 ноември 2015 г. „МИКОНИ“ ООД ще вземе участие в най-голямото международно специализирано изложение за индустриални поддоставчици MIDEST 2015, което ще се проведе в Париж, Франция. На изложението фирмата …