Металообработка
Компанията е специализирана в изготвянето на проекти и производството на:

– Метални конструкции
– Конструктивни елементи и детайли
– Предпазни парапети и огради
– Интериорни и екстериорни детайли
– Декоративни елементи
– Вентилационни кутии и решетки
– ОиВ принадлежности
– Машинни елементи
И други