Безопасност и охрана на труда
Група А – Забраняващи знаци

A01 – Забранено е пушенето

A02 – Забранени са пушенето и паленето на открит огън

A03 – Забранено е за пешеходци

A04 – Забранено е гасенето с вода

A05 – Водата не е за пиене

A06 – Забранено за външни лица

A07 – Забранено е за индустриални превозни средства

A08 – Забранено докосването

A09 – Забранено е преграждането на пътя

A10 – Забранени са стифирането и складирането