Безопасност и охрана на труда
Група Д – Указателни знаци за противопожарно оборудване и разполагането му

Д01 – Противопожарни съоръжения

Д02 – Противопожарен кран с шланг

Д03 – Пожарна стълба

Д04 – Пожарогасител

Д05 – Телефон при пожар

Д06 – Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство

Д07 – Алармено устройство

Д08 – Посока към противопожарно оборудване

Д09 – Посока към противопожарно оборудване

Д10 – Посока към противопожарно оборудване

Д11 – Посока към противопожарно оборудване