Безопасност и охрана на труда
Група Г – Указателни знаци за аварийни изходи и първа помощ

Г01 – Авариен изход / спасителен маршрут

Г02 – Авариен изход / спасителен маршрут

Г03 – Авариен изход / спасителен маршрут

Г04 – Авариен изход / спасителен маршрут

Г05 – Авариен изход / спасителен маршрут

Г06 – Посока на движение

Г07 – Посока на движение

G08 – Посока на движение

Г09 – Посока на движение

Г10 – Носилка

Г11 – Предпазен душ

Г12 – Измиване на очите

Г13 – Авариен телефон за първа помощ или евакуиране

Г14 – Пункт за първа помощ

Г15 – Място за пушене