Пътна Сигнализация
Група Б – Относно предимство

Б02 – Спри!Пропусни движещите се по пътя с предимство!

D = 600, 700, 900 mm

Б05 -Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства!

D = 600, 700, 900 mm