Пътна Сигнализация
Група Г – Със задължителни предписания

Г04 – Движение само направо или надясно след знак

D = 600, 700, 900 mm

Г05 – Движение само направо или наляво след знака

D = 600, 700, 900 mm

Г06 – Движение само надясно или наляво след знака

D = 600, 700, 900 mm

Г13 – Движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

D = 600, 700, 900 mm

Г16 – Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти

D = 600, 700, 900 mm

Г18 – Край на задължителната минимална скорост

D = 600, 700, 900 mm

Г19 – Задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела

D = 600, 700, 900 mm