Пътна Сигнализация
Група Ж – За направления, посоки, обекти и други

Ж18 – Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране

A = 550, 700, 900 mm

Ж21 + Ж22