Пътна Сигнализация
Група Т – Допълнителни табели

T13 – Направление на пътя с предимство в кръстовището

A = 550, 700, 900 mm