Микони ООД
Микони ООД е водеща компания в областтa на пътната безопасност, пътната сигнализация и произвоство на пътни знаци.

Компанията е създадена през 1995 г.
Първоначално фирмата започва дейността си като едноличен търговец /ЕТ/, а през 2004г. е учредено дружеството “Микони” ООД, което придобива търговското предприятие и продължава дейността му.

Научи повече

Мисия и политика

 • Connector.

  Лоялност и уважение към партньорите

 • Connector.

  Постоянен процес на иновация и модернизация

 • Connector.

  Повишаване ефективността на технологичния процес

 • Connector.

  Поддържане високо качество на продукцията

 • Connector.

  Експедитивност и гъвкавост

Услуги

Сигнализация

Проектиране и производство на стандартна пътна сигнализация

Научи повече

Металообработка

Металообработка на листова ламарина, тръби и профили

Научи повече

Продукти


Сигнализация


– Пътна сигнализация
– Безопасност и охрана на труда
– Туристическа и градска сигнализация

Научи повече


Металообработка


– Метални конструкции
– Конструктивни елементи и детайли
– Предпазни парапети и огради
– Интериорни и екстериорни детайли
– Декоративни елементи
– Вентилационни кутии и решетки
– ОиВ принадлежности
– Машинни елементи

Научи повече

Професионална акредитация

Сертификати


3M

ISO 9001:2015 – BG

ISO 14001:2015 – BG

ISO 45001:2018 – BG

Регламент за строителни продукти – CPR

ISO 39001:2012 – BG


Удостоверения и Грамоти


Регистрация на марка

Членство „Пътна безопасност“

Удостоверение за членство „Пътища“

Грамота „Конкурентна България“ 2013

Благодарствено писмо

Партньори