История
„Микони“ е частна компания, създадена през 1995 г.
Първоначално фирмата започва дейността си като едноличен търговец /ЕТ/, а през 2004г. е учредено дружеството “Микони” ООД, което придобива търговското предприятие и продължава дейността му.

Дейност
Фирмата организира и специализира дейността си в производството на:

 • Стандартни пътни знаци и табели за сигнализация на движението по пътищата
 • Улична и туристическа сигнализация
 • Знаци и табели по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда
 • Предпазни съоръжения, парапети и огради
 • Аксесоари и елементи за градска среда
 • Метални конструкции и системи за укрепване
 • Детайли и заготовки от листова ламарина, тръби и профили

Фирмата предлага услуги в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина и производство на стандартни и нестандартни детайли и метални заготовки, приложими в различни области.

 • Вентилационни кутии и капаци за електротехника
 • Машинни елементи
 • Заготовки от инструментална стомана за машинни елементи
 • Детайли и инструменти за дървопреработващата промишленост
 • Предпазни капаци и решетки
 • Крепежни елементи
 • Детайли и елементи за градско обзавеждане, архитектурни и дизайнерски решения

Дружеството е участвало многократно в изпълнението на държавни и обществени поръчки.
Клиенти на фирмата са както публични, така и частни организации, много български и чужди фирми.

За годините на своята дейност, „Микони“ ООД доказа, че е надежден партньор и се наложи като водеща компания в сектора за производство на вертикална пътна сигнализация.

Мисия и политика
Дружеството се стреми да отговоря на все по-високите изисквания на клиентите, да работи в съответствие с европейските и световни стандарти за качество, да разширява присъствието си на пазара, да поддържа безупречна репутация.

В своята дейност, дружеството спазва следните основни принципи:

 • лоялност и уважение към партньорите
 • постоянен процес на иновация и модернизация
 • повишаване ефективността на технологичния процес
 • поддържане високо качество на продукцията
 • експедитивност и гъвкавост