Производствена база
Производството е оборудвано с високотехнологични машини и екипировка, които осигуряват високо качество и прецизност във всички етапи на технологичните процеси.
Дружеството разполага със:

• Собствена производствена база с площ 2400 кв.м.
• Модерно високотехнологично оборудване за осъществяване на завършен цикъл на производство
• Висок производствен капацитет
• Висококвалифициран инженерен и технически персонал
• Постоянен контрол за осигуряване на високо качество на крайния продукт
• Периодично изпитване на продукцията в специализирани лаборатории

 
 

Машини и Оборудване
• С фибро източник
• Двойна маса с размери 1500 х 3000 мм
• Рязане на различни по размер детайли
• Възможност за работа с различни видове метали:
– неръждаема ламарина с дебелина до 10 мм
– черна ламарина с дебелина до 15 мм
– алуминиева ламарина с дебелина до 8 мм
– мед, месинг с дебелина до 5 мм
• Работна област – 2500мм х 1250мм
• Дебелина на листа – до 6,4 мм
• Сила на щанцоване – 180 kN
• Брой удари при щанцоване – max. 1000 1/min
• Брой удари при маркиране – max. 2500 1/min
• Валцуване на различни форми:
– кръг
– триъгълник
– квадрат
– правоъгълник
– осмоъгълник
• Детайли с размери – от 400мм до 1100мм
• Форматиране / рязане на метални листове
– ширина до 3100 мм
– дебелина до 5 мм
– дължина на огъване до 2000 мм, натиск 90 тона
– дължина на огъване до 3100 мм, натиск 160 тона
– от 15 тона до 25 тона
– ширина до 1500 мм