Сигнализация
Проектиране и производство на стандартни пътни знаци и табели с индивидуални размери.

-Проектиране на табели с индивидуални размери
-UV печат върху светлоотражателно фолио
-Апликиране на защитно фолио
-Подготвяне на метална основа за стандартна пътна сигнализация и табели с индивидуални размери
-Апликиране на лице на знак или табела върху метална основа
-Старателно опаковане на всеки знак или табела, така че да не се нарани лицето