Пътна Сигнализация
Група В – За въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана

В01 – Забранено е влизането на пътни превозни средства

D = 600, 700, 900 mm

В02 – Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки

D = 600, 700, 900 mm

В03 – Забранено е влизането на моторни превозни средства с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

D = 600, 700, 900 mm

В04 – Забранено е влизането на товарни автомобили

D = 600, 700, 900 mm

В05 – Забранено е влизането на МПС с ремаркета освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета

D = 600, 700, 900 mm

В06 – Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета

D = 600, 700, 900 mm

В07 – Забранено е влизането на трактори и самоходни машини

D = 600, 700, 900 mm

В08 – Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди

D = 600, 700, 900 mm

В10 – Забранено е влизането на пътни превозни средства теглени от животни

D = 600, 700, 900 mm

В11 – Забранено е влизането на колички за превоз на товаритеглени или бутани от хора

D = 600, 700, 900 mm

В13 – Забранено е влизането на пътни превозни средства обозначени с опознавателен знак опасни товари

D = 600, 700, 900 mm

В14 – Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства

D = 600, 700, 900 mm

В15 – Забранено е влизането на ППС с височинавключително и товарапо-голяма от означената

D = 600, 700, 900 mm

В16 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчинавключително и товарапо-голяма от означената

D = 600, 700, 900 mm

В17 – Забранено е влизането на ППС или състав от ППС с дължинавключително и товарапо-голяма от означената

D = 600, 700, 900 mm

В18 – Забранено е влизането на ППС с маса с товарпо-голяма от означената

D = 600, 700, 900 mm

В19 – Забранено е влизането на ППС с натоварване на която и да е от оситепо-голямо от означеното

D = 600, 700, 900 mm

В20 – Забранено е движението на ППС едно след друго на разстояниепо-малко от означеното

D = 600, 700, 900 mm

В24 – Забранено е изпреварването на МПСс изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

D = 600, 700, 900 mm

В25 – Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 35 т да изпреварват МПСс изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

D = 600, 700, 900 mm

В26 – Забранено е движение със скорост по-висока от означената

D = 600, 700, 900 mm

В31 – Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване

D = 600, 700, 900 mm

В32 – Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с допустима максимална маса над 35 т

D = 600, 700, 900 mm

В33 – Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скоростпо-висока от означената

D = 600, 700, 900 mm