Пътна Сигнализация
Група A – Предупредителни знаци за опасност

A03 – Последователни опасни завои първият от които е надясно

А = 700, 900, 1200 mm

A04 – Последователни опасни завои първият от които е наляво

А = 700, 900, 1200 mm

A13 – Изкуствени неравности по платното за движение

А = 700, 900, 1200 mm

A17 – Опасност от срутване или наличие на паднали камъни

А = 700, 900, 1200 mm

A40 – Внимание! Концентрация на пътнотранспортни произшествия

А = 700, 900, 1200 mm