Безопасност и охрана на труда
Група Б – Предупреждаващи знаци

Б01 – Внимание!Лесно запалим материал

Б02 – Внимание!Взривоопасен материал или опасност от експлозия

Б03 – Внимание!Токсичен материал

Б04 – Внимание!Разяждащ материал

Б05 – Радиоактивен материал или опасност от радиоактивно излъчване

Б06 – Внимание!Опасност от падане на окачени товари

Б07 – Внимание!Индустриални превозни средства

Б08 – Внимание!Опасност от електрически ток

Б09 – Внимание!Опасност

Б10 – Внимание!Лазерно лъчение

Б11 – Поддържащ горенето материал

Б12 – Нейонизиращо лъчение

Б13 – Внимание!Силно магнитно поле

Б14 – Внимание!Опасност от спъване

Б15 – Внимание!Опасност от падане

Б16 – Внимание!Биологична опасност

Б17 – Внимание!Ниска температура

Б18 – Внимание!Висока температура

Б19 – Внимание!Вреден или дразнещ материал