Съобщение

Vasil Shamaranov Uncategorized

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване – Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник“, …