Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Vasil Shamaranov Uncategorized

На 01 ноември 2021г. между МИКОНИ ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4357 за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над …