Проект „Технологична модернизация в предприятието“

Vasil Shamaranov Uncategorized

На 10 април МИКОНИ ООД стартира изпълнението на Проект BG-RRP-3.004-1575 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на Европейския съюз …

„Зелена енергия“ от собствена ФЕЦ

Vasil Shamaranov Uncategorized

През м.Март 2023г. МИКОНИ успешно изпълни и пусна в експлоатация собствена Фотоволтаична централа с мощност 82,08 kW. В производствената дейност вече използваме чиста слънчева енергия, с което нашата компания дава …