SOS Фирма Приятел

Vasil Shamaranov Uncategorized

През 2016 г. „Микони“ ООД се присъедини към Програмата „SOS Фирма Приятел“. Програмата помага на деца, лишени от родителска грижа или в риск от изоставяне. Дарените средства по тази програма …