Подписани договори с АПИ

Vasil Shamaranov Uncategorized

През м.Ноември МИКОНИ подписа с Агенция „Пътна инфраструктура“ два Договора за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери за вертикална сигнализация на републиканските пътища. Договорите …