Проект по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция -България 2014-2020

Vasil Shamaranov Uncategorized

От 1-ви януари 2021г. МИКОНИ ООД започва изпълнението на проект IN1GB – 0038994 Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж“, финансиран в рамките на V-та покана по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ …