3M наука, приложена към живота

Vasil Shamaranov Uncategorized

По покана на 3М, от 9 до 11 септември, представители на МИКОНИ посетиха научноизследователския център на 3М в Нойс, Германия и участваха в обучителен демо семинар, където бяха представени най-новите …