20 години „Микони“

Vasil Shamaranov Uncategorized

През настоящата 2015 г. фирма „Микони“ отбелязва 20 години от създаването си. По този повод, през годината ще се проведат поредица от събития и прояви.