Проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“

Vasil Shamaranov Uncategorized

На 15 декември 2020г. МИКОНИ ООД получи от ИАНМСП ваучер с номинална стойност 5000 лв. за изпълнението на проект BG16RFOP002-2.083-0496 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни …