МИКОНИ – участник в HANNOVER MESSE 2022

Vasil Shamaranov Uncategorized

МИКОНИ беше част от българското национално участие на Международното изложение за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2022, което се проведе в периода 30.05 – 02.06.2022, гр. Хановер, Германия.
Компанията успешно представи своите производствени възможности в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина.

Участието в HANNOVER MESSE 2022 е организирано от ИАНМСП по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.sme.government.bg/?p=57911