Посещение на „Intertraffic – Amsterdam 2016”

Vasil Shamaranov Uncategorized

Представители на фирма Микони посетиха Intertraffic Amsterdam 2016, което е най-голямото в света специализирано изложение за инфраструктура, пътна безопасност, управление на трафика, паркиране и интелигентна мобилност.

На изложението бяха представени най-новите европейски и световни тенденции относно безопасността при изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната инфраструктура.Intertraffic Amsterdam 2016 се проведе в периода 5-8 април в Амстердам, Холандия.