Публична покана

Vasil Shamaranov Uncategorized

Във връзка с изпълнението на Проект IN1GB – 0038994 Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, е публикувана Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка, инсталация и пуск на технологично оборудване по обособени позиции”
Обособена позиция №1: Трифазен дизелов агрегат – 1 брой
Обособена позиция №2: UPS система – 1 брой

Краен срок за подаване на оферти:  07.11.2023г. – 17:00ч.

Документация: Свали от тук

Проект IN1GB – 0038994  Фотометалик и Микони: „Инвестиции- развитие-растеж“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.